Odzivi uporabnikov

 
(podatki o avtorjih odzivov so arhivirani pri izvajalkah in naročniku seminarjev):

Zelo smo veseli odzivov na seminar Brain Gym®, saj so bili do sedaj vsi, razen treh pozitivni. Nekajkrat je bila Izražena tudi želja po spremembi v trajanju – tisti, ki so se udeležili skrajšanega dvodnevnega seminarja (v zadnjem letu), so podali željo po tridnevnem delu.

Odzivi:

 • Odličen seminar.
 • Vseh uporabnih informacij, metod, strategij za delo je ogromno.
 • Pohvala za organizacijo aktivnega učenja vseh udeležencev skozi ves seminar, izkušenjsko učenje, pozitivna motivacija udeležencev, sproščeno vzdušje.
 • Vsebini in predavateljici vse priznanje. Želim nadaljevanje, saj verjamem, da metoda in predavateljica lahko ponudita še veliko več.
 • Predavateljica zna spremeniti dolge ure v hitro minljive trenutke. Niti za trenutek mi ni bilo dolgčas.
 • Strokovno izjemno pripravljena predavateljica, znala je odgovoriti na vsa naša vprašanja.
 • Aktivnosti bomo pri delu uporabili.
 • Zanimiva tema, predavateljica me je prepričala o učinkovitosti aktivnosti in z veseljem jih bom uporabljala pri svojem delu.
 • Že dolgo nisem bila na tako kvalitetnem in praktično uporabnem seminarju.
 • Imate toliko znanja, da bi bilo greh, če ga ne bi posredovali. Bilo je super.
 • Predavateljica nam je ogromno dala in ne samo izkoriščala naše izkušnje.
 • Veselim se trenutkov, ko bom pridobljeno znanje lahko uporabila pri svojem delu.
 • Upam, da bodo ta znanja pridobili vsi bodoči učitelji, vzgojitelji in vsi, ki bodo delali z otroki. Ta znanja pa so dobrodošla tudi staršem, ki imajo »težavne« otroke, tako bi jim lažje pomagali in jih razumeli.
 • Veliko udeležencev 2. dela seminarja je izrazila željo po tretjem delu, kjer bi si lahko izmenjali svoje izkušnje o uporabi programa v praksi.

 

Pismo defektologinje M.Z. iz Zagreba, ki izvaja individualno specialno pedagoško pomoč otrokom s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju

(objavljeno z dovoljenjem, prevod M. Končar).


Prva znanja o Brain Gym® aktivnostih sem si pridobila iz literature (Pametni pokreti, Brain Gym® za obitelj i edukatore (izdajatelj Ostvarenje, Buševac, Hrvatska). Do takrat sem z otroki izvajala stimulacijo senzorične integracije, za kar sem kvalificirana in imam supervizijo programa. Ker pa z Brain Gym® aktivnostmi prav tako vzpodbujamo senzomotorični razvoj, senzorično in senzomotorično integracijo, sem se želela izpopolniti še na tem področju. Novembra 2007 sem se udeležila Brain Gym® seminarja, ter se že v februarju 2008 seminarja udeležila drugič. Po seminarju sem utrdila znanje o vseh 26-ih aktivnostih ter nadalje izvajala aktivnosti za katere sem čutila, da mi prinašajo pozitivne spremembe. 
Svoje dotedanje znanje in izkušnje z otroki  sem poskušala obogatiti z vključevanjem Brain Gym® aktivnosti v vzgojno izobraževalni proces.
Začela sem individualno s petimi otroki s težavami v razvoju. Najprej smo se naučili nekaj gibalnih aktivnosti iz vseh treh dimenzij gibanja. Aktivnosti sem izbrala na temelju poznavanja otrok in integracije mojega dosedanjega znanja in izkušenj.  Po kratkem času sem ob pozornem spremljanju otrok ugotovila, da me otroci sami vodijo in mi predlagajo aktivnosti, ki jih potrebujejo. Ob upoštevanju kronološke starosti otrok, se nisem posluževala testiranja, verjela sem, da mi otroci lahko sami pokažejo, kaj potrebujejo, jaz sem jim pri tem le sledila. Otroci so največkrat izbirali vaje: Možganski gumbki, Križno gibanje, Zanke, Slon, Lene osmice, Trebušno dihanje, Miselni gumbki, Gumbki za ravnotežje. Po izvajanju vaj sem kmalu opazila spremembe v njihovem vedenju. Največje spremembe sem opazila pri dečku, ki je bil vključen tudi v program senzorične integracije. Do takrat je bil zaprt vase, omejen, nestabilen, zelo nespreten (pogosto je padal med hojo, ni mogel samostojno sedeti - padal je s stola, zgubljal ravnotežje), le redko je komuniciral z odraslimi, pa še to zelo nerazumljivo. Že po mesecu dni izvajanja aktivnosti je postal razigran, veder, vesel, siguren, poln samozaupanja, stabilen v drži in gibanju, še posebno pa je napredoval na področju receptivnega in ekspresivnega govora. Te spremembe so opazili tako starši kot vzgojitelji v vrtcu.
Iz izkušenj vem, da so starši pomembna opora otroku in da jih je pomembno vključiti v program. Zato sem jim predstavila aktivnosti, ki sem jih izvajala z njihovimi otroki in se z njimi dogovorila, da so jih izvajali tudi doma. Pozitivne spremembe so bile opazne tudi pri vseh ostalih otrocih. Odražale so se v njihovem vedenju in učenju. Predvsem se je izboljšala usmerjenost pozornosti, koncentracija, organiziranost, vztrajnost, razigranost in komunikativnost.
V vseh naših srečanjih je prisotno veselje do učenja.

 

Odzivi na individualna svetovanja in uravnoteženja:

Vaje so bomba, ponudil sem se, da z njimi pomagam prijateljem, če bodo imeli težave v šoli.
Žiga, 10 let

Po vajah sem lažje in bolj sproščeno bral.
Žan, 10 let

Lepo mi je.
Val, 3 leta

Po aktivnostih sem uvidela rešitev svojega problema, ki sploh ni bil več problem.
Nataša, 35 let

Osem let se intenzivno ukvarjam s športom. Že od nekdaj sem imel željo, da bi zmogel dati nogo za vrat, pa mi ni uspelo. Po balansu na seminarju sem v trenutku to zmogel.
Darko, 24 let

Vsi odzivi nas vzpodbujajo k še večjemu poglabljanju v program in dopolnjevanju znanj ter vsebin. Hvala.