Komu je namenjen?

 

Življenje je učenje in učenje je vseživljenjski proces. V najširšem smislu je učenje spreminjanje našega vedenja.

Ljudje vseh starosti, ki so izvajali aktivnosti Brain Gym® vedo, da le te zelo hitro prinašajo presenetljivo izboljšanje jezikovnih in matematičnih spretnosti ter branja. Mnogi so jih uporabili za pomembno povečanje kvalitete njihove pozornosti in koncentracije, odnosov in komunikacije, spomina in organizacijskih spretnosti, športnih rezultatov… Aktivnosti so preproste in jih je lahko izvajati. Številne študije, raziskave in klinična poročila so pokazala, da se je potrebno naučiti fizičnih spretnosti, da bi lahko dosegli akademski uspeh.
Spretnost učenja je še posebej pomembna v prvem letu šolanja, ko si otroci gradijo temelj za svoje nadaljnje izobraževanje in življenje. Da bi otrokom olajšali učenje, v številnih šolah po svetu učijo Brain Gym® aktivnosti.

Čeprav je bil program prvotno ustvarjen za učence v šolah, ga danes izvajajo:

  • ljudje vseh starosti, ki želijo izboljšati kvaliteto svojega življenja in učne spretnosti,
  • starši in strokovni delavci, ki želijo otrokom ustvariti lahkotno in veselo učno okolje ter jim s tem olajšati učenje - še posebej je to pomembno za otroke z učnimi težavami in posebnimi potrebami,
  • tisti, ki želijo razširiti področje spretnosti na svojem profesionalnem področju,
  • tisti, ki želijo poglobiti znanje o Brain Gym® in postati inštruktorji / svetovalci z licenco,
  • tisti, ki želijo postati svetovalci v povezavi s svojim osnovnim poklicem npr. strokovni delavci na področju izobraževanja, delovni terapevti, fizioterapevti…

Avtorja Dennison, E. P. & Dennison, E. G. sta program razvijala več kot trideset let, skozi raziskovanje na področjih izobraževanja, psihologije, delovanja možganov in uporabne kineziologije. Brain Gym®101 program je temeljni program, ki uporablja gibanje za razvoj fizičnega aspekta učenja, ki potem izboljša akademske in interpersonalne priložnosti. 

Brain gym že preko trideset let uporabljajo v več kot osemdesetih državah po svetu. Tudi v Sloveniji že več kot deset let.

National Learning Fondation - organizacija, ki je bila ustanovljena v okviru akcijskega programa White House Task Force on Inovative Learning je Brain Gym®  leta 1991 vključila med dvanajst najbolj uspešnih eksperimentalnih programov, »ki so se v razredu pokazali za odlične in so prinesli učinkovite rezultate«. 

                                               Več informacij: www.braingym.org.

 

Brain Gym® za otroke

Brain Gym® za odrasle

Brain Gym® za strokovne delavce

Brain Gym® za tretje življenjsko obdobje