Brain Gym® za otroke

 

Starši usmerjajo otroke v izvajanje Brain gym® aktivnosti iz različnih razlogov. Najpogosteje jim želijo olajšati učenje in na sploh vse šolske obveznosti. Otroci imajo lahko izolirane probleme: medtem ko so uspešni na nekaterih področjih, imajo težave npr. pri branju, pisanju ali matematiki. Otroci so lahko prekomerno nerodni in nekoordinirani. Nekateri se lahko zelo trudijo, pa vseeno ne dosegajo svojih ciljev, kar jih lahko vodi tudi v vedenjske probleme. Kadar imajo diagnozo npr. disleksija, dispraksija, discalculija, ADD ali ADHD (motnje pozornosti in hiperaktivnost), avtizem in drugo lahko uspešno pripomoremo k izboljšanju spretnosti in sposobnosti glede na njihove individualne potrebe.

Posebej smo veseli staršev, ki opazijo že prvi razkorak v razvoju svojega otroka v primerjavi z njegovimi vrstniki. Pomembno je vzpodbujati naravni razvoj in pomagati otroku v trenutku, ko »obtiči«!

Uspešno smo pomagali mnogim otrokom, da so izboljšali svoje spretnosti v šoli, doma ter v igri in tako obvladali številne težave, ki so jih omejevale.

Ure z Brain Gym® aktivnostmi so zabavne in zagotavljajo uresničevanje individualiziranih potreb vsakega posameznika. Po naših izkušnjah otroci zelo radi izvajajo aktivnosti Brain Gym® in jih vzamejo za svoje, saj hitro začutijo, da so jim v pomoč.

Brain Gym® pomaga tudi tistim, ki so uspešni. Nadarjeni učenci se v skupini pogosto počutijo izolirane. Brain Gym® jim lahko pomaga graditi samopodobo in samozaupanje. 
Za izboljšanje in čim boljši izkoristek specifičnih spretnosti je Brain Gym® v korist glasbenikom, plesalcem, igralcem, športnikom, znanstvenikom…