Ustanovitelja Edu-K in Brain Gym®

Paul___Gail_Dennison_photo


Paul Dennison in Gail E. Dennison

Edu-K je razvil dr. Paul E. Dennison, rehabilitacijsko edukacijski specialist. Vse svoje profesionalno življenje je učitelj.
Po zaključenem visokošolskem izobraževanju se je zaposlil kot učitelj v osnovni šoli in ter pri delu uporabljal inovativni program učenja branja (Dr. Constance Amsden´s Malabar Reading program). Svojo prvo kliniko učenja branja je ustanovil 1969. leta. Po nadaljnjem dveletnem študiju nevrologije dr. Samuela T. Ortona je s svojimi učenci začel perceptualno – motorično urjenje. Naslednja tri leta je tesno sodeloval z Louisom Jacquesom, vodečim pionirjem v urjenju vida ter s Samuelom Herrom s katerim sta delala skupaj v učnem centru. Leta 1975 je od University of Southern California dobil Phi Delta Kappa nagrado za objavljeno doktorsko disertacijo na področju izobraževanja Razvoj kurikuluma v okviru predmeta Eksperimentalna psihologija. Njegovo raziskovanje je bilo usmerjeno v povezanost govora (miselne spretnosti) s spretnostmi za začetno branje.
Leta 1976 je začel tesno sodelovanje s kiropraktikom Richardom Tylerjem in športnim kineziologom  Budom Gibbsom. V učnih centrih je aktivno nadaljeval s programom kiropraktike in optometrije. Leta 1978 mu je dr. Tayler pomagal pri izvedbi longitudinalne raziskave o učinku Dennisonovih specifičnih gibalnih aktivnosti na učenje (več v Dennison, 1981). Leta 1979 se je usposobil za zdravljenje z dotikom (Touch fot Health) in začel načrtovati Edu-K program. Leta 1982 je odkril postopek  prevzorčenja lateralnosti (Laterality Repatterning) in začel delati z odraslo populacijo. Leta 1983 je v okviru Edu-K razvil program Sedem dimenzij inteligentnosti (Seven Dimensions of Inteligence Course). Leta 1984 pa je začel delati z Gail Hargrove  Dennison in skupaj sta razvila številne nadaljnje programe (glej: www.braingym.org).
Gail Dennison mu je pomagala urediti Edu-K materiale in razviti materiale za program Vision Gym™ ter program Visioncircles.
Kot direktor devetih rehabilitacijskih učnih centrov v Kaliforniji je program Brain Gym razvijal preko 25 let. Temelj njegovega dela je v upoštevanju medsebojne odvisnosti telesnega gibanja, razvoja jezika in akademskih dosežkov ter v raziskovalnih rezultatih na področju funkcioniranja možganov in na področju eksperimentalne psihologije. Delo v teh centrih mu je omogočilo aktivno raziskovanje povezanosti specifičnih gibalnih aktivnosti z urjenjem  različnih  spretnosti in osvajanjem znanj pri  učencih z različnimi učnimi težavami. V svojem 19 letnem delu v centrih je pomagal otrokom in odraslim obvladati njihove učne težave in doseči uspeh.
Po letu 1980 je sintetiziral svoje delo in začel potovati in poučevati v mednarodnem prostoru. Svoje znanje širi po vsem svetu še danes. S svojo ženo je izdal številne knjige in gradiva (glej literaturo).

Za učitelje Edu-K velja Dennisonovo geslo:

»GIBANJE ODPIRA VRATA V UČENJE«

 

Ocena programa:

National Learning Fondation - organizacija, ki je bila ustanovljena v okviru akcijskega programa White House Task Force on Inovative Learning je Brain Gym ®  leta 1991 vključila med dvanajst najbolj uspešnih eksperimentalnih programov, »ki so se v razredu pokazali za odlične in so prinesli učinkovite rezultate«. 

 

INTERNATIONAL EDUCATIONAL KINESIOLOGY FOUNDATION

P. Dennison je leta 1987 ustanovil International Educational Kinesiology Foundation, ki ima sedež v Venturi v Kaliforniji. Fondacija je neprofitna izobraževalna organizacija in danes združuje strokovnjake iz 86 – ih držav. Literatura za osnovno izobraževanje Brain Gym je prevedena v 51 jezikov. Kot interno gradivo za seminar jo je moč dobiti tudi v Sloveniji, v knjižnici Pedagoške fakultete v Ljubljani.

Več informacij o fondaciji, njenih programih izobraževanja, pogojih za izvajanje Edu-K programov …, najdete na njeni spletni strani (www.braingym.org).

Podatki:
International Educational Kinesiology Foundation
1575 Spinnaker Drive, Suit 204B
Ventura, California 93001
USA
Telephone: (805) 658-7942
Toll Free: (800) 356-2109
Fax: (805) 650-0524
E-mail: edukfd@eartlink.net
Website: www.braingym.org